fbاخبار شرکت | IFCM ایران
FA

اخبار شرکت

به دلیل محدودیت های فراهم کننده های نقدینگی تحت تاثیر افزایش نوسانات در بازارهای سهام، برای ابزارهای SP500, Nd100, DJI و RUT2000، وضعیت "فقط ببند" (Close Only) بطور موقت و در طی روز از ساعت 15:25 تا 15:37 CET ارائه داده می شود.

به دلیل تعطیلی در چین درتاریخ 14 اکتبر 2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلات در کانادا (روز شکرگزاری) و ژاپن (روز ورزش و سلامت) در 11 اکتبر 2021، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر (CET) تغییر کرده است:

به دلیل رویدادهای شرکتی در China Evergrande Group، معاملۀ CFD در سهام #H-3333 بطور موقت از تاریخ 10/04/2021 متوقف می شود. همۀ موقعیت های معاملاتی باز برای H-3333 # در قیمت بسته شدن بازار در 09/30/2021 بسته می شوند. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.21.0 برای ویندوز منتشر شد.

به دلیل نوسانات بالا در بازارهای سهام ایالات متحده از تاریخ 09/29/2021 در ابزارهای SP500, Nd100, DJI, RUT2000، ممکن است برای یک مدت زمان کوتاه (برای 15 تا 20 دقیقه)، اسپرد برای همۀ انواع حساب های معاملاتی 3 تا 4 برابر افزایش پیدا کند. در آینده، این حالت لغو خواهد شد.

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در استرالیا، زمانبندی معامله (CET) برای ابزارهای زیر از تاریخ 03.10.2021 تغییر کرده است:

به دلیل رویدادهای شرکتی (تجزیۀ سهام) در Sojitz Corporation و Toyota Motor Corporation، معاملۀ قراردادهای CFD در سهام T-2768 # و T-7203 # از تاریخ 09/29/2021 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در T-2768 # و T-7203 # در قیمت بسته شدن بازار در 09/28/2021 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل رویدادهای شرکتی (صدور سهام اضافی) در Deutsche Lufthansa AG، معاملۀ در سهام D-LHA# بطور موقت از تاریخ 09/22/2021 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در D-LHA# در قیمت بسته شدن بازار در 09/21/2021 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

برای ابزارهای CFD در معاملات آتی ارز دیجیتال بیت کوین ، با باز شدن قرارداد آتی جدید با نماد #F-BTCV1 (معامله از تاریخ 2021/09/21 شروع می شود) ، تعداد قراردادهای بیت کوین در 1 لات از 5 به 1 قرارداد کاهش می یابد.